Posiadanie dzieci wiąże się nie tylko z obowiązkami jakie posiadamy wobec nich, ale również poza zaspokojenia ich potrzeb bytowych i żywieniowych też trzeba położyć nacisk na rozwój motoryczny. Dziecko wtedy rozwija się właściwie, kiedy ma zapewniony dostęp do bodźców , które wpływają na jego poznawanie świata i naukę. Dla najmłodszych oczywiście będą to zabawy edukacyjne czy zabawki wszelkiego rodzaju pozwalające na rozwijanie wyobraźni. Dla dzieci nieco starszych można zwiększyć ilość bodźców albo wymagania. Nauka liter czy cyfr może wiązać się z zabawą. Farba tablicowa magnetyczna jest idealnym wyjściem dzięki któremu można dzieci zainteresować nauką. Możliwość jej nałożenia w dowolnie wybranym miejscu powoduje, że nauka ma możliwość odbywać się w różnych miejscach a interesująca tablica dodatkowo zachęca dziecko do nauki. Łatwe pisanie czy zmywanie już poprzednio napisanych liter jest zwłaszcza zachęcające dla dzieci i z entuzjazmem podchodzą do tego typu zabawy. Starsze dzieci nie w każdej chwili należy namawiać do poszerzenia swojej edukacji czy doświadczeń. Widząc już uprzednio ile może dawać to satysfakcji czy zabawy zaczynają się garnąc do poznawania świata i zdobywają potrzebną im wiedzę w szkole. Właściwe nakierowanie dziecka na chęć do nauki na pewno da długotrwałe rezultaty i będzie wpływało na jego późniejsze wykształcenie a tym samym na to w jaki sposób będzie postrzegane przez osoby trzecie i jakie powinno mieć nadzieja względem swojej przyszłości. Zainwestowanie w dziecko czasu i troski z pewnością będzie dobrym wkładem do jego wychowania.